خانه ⁄ ثبت شکایت

ثبت شکایت

هرگونه شکايت و مشکل بوجود آمده از هر نوع و بنا به هر دليلي که باشد چه در طول سفارش و چه بعداز فرايند سفارش حق مسلم مشتري بوده و پيگيري آن در سريعترين زمان ممکن، وظيفه اصلي  ما مي باشد. شما همشهريان مي توانيد شکايت خودرا با ارسال شماره فاکتور ، عنوان شکايت و توضيحاتي در مورد مشکل بوجود آمده ثبت نموده و يا از طريق تماس با شماره تلفن هاي موجود در بخش پشتیبانی،ضمن ارتباط با تيم پشتیبانی،در سريعترين زمان ممکن به درخواست شما رسيدگي خواهد شد.